Grafika


IV. EYOD 1999 Poprad - Tatry, Slovakia
Bulletin No1, október 1996

spracované pre Slovenský olympijský výbor

Venujeme sa samozrejme aj počítačovému spracovaniu grafiky (už viac ako 20 rokov), aj preto, že samotné fotografie, aj akokoľvek dokonalé, je pre použitie na propagáciu (pohľadnice, letáky, katalógy, veľkopošná reklama) potrebné doplniť o množstvo ďalších informáci.

Máme skúsenosti so spracovaním podkladov takmer pre všetky bežné spôsoby tlače - flexotlač (potlač fólií na obalové materiály), sieťotlač (hlavne potlač textilií, ale aj panelov na rôzne zariadenia), tampónová tlač (potlač na drobné reklamné predmety), laserová digitálna tlač (nízkonákladová tlač letákov, plagátov, vizitiek, pozvánok), veľkoformátová digitálna tlač (reklamné pútače, autoplachty, bilboardy) a samozrejme aj ofsetová tlač (letáky, plagáty, katalógy, pohľadnice ... všetko vo väčšom náklade, kedy je tento spôsob tlače cenovo výhodnejši oproti digitálnemu výstupu).


Časopis TATRY, ročník 2005 - 2011


ANOVA Plaveč, katalóg nábytkárskej firmy

Roll-Up 70 x 200 cm

Pohľadnice

Reklamná tabuľa (plachta) 500 x 300 cm

Vizitky

Aktualizované: 24. 5. 2014
Predošlá verzia stránky >>> Na začiatok stránky >>> Mapa stránky >>>  
©2014 birdseye.sk